Екипът на София Тех Парк обсъди възможностите за партньорство с Научно-технологичния парк – Ниш

Представители на София Тех Парк се включиха в първия присъствен (след пандемията от коронавирус) българо-сръбски бизнес форум, организиран от ИАНМСП и Посолството на Р. Сърбия в Р. България. Събитието бе открито от зам.-министъра на икономиката на България г-жа Калина Константинова, изпълнителния директор на ИАНМСП г-н Бойко Таков, посланика на Република Сърбия у нас Н. Пр. г-н Желко Йович и г-н Владимир Йованович, директор на сектора за планиране и анализ на Агенцията за развитие на Сърбия.

Във форума взеха участие повече от 50 сръбски и български компании, както и представители на Научно-технологичният парк – Ниш. София Тех Парк беше представляван от изпълнителния директор Тодор Младенов.

В рамките на форума се проведе среща между екипа на София Тех Парк и представителите на Научно-технологичния парк -Ниш. Делегация съставена от директора на НТП Ниш г-н Милан Ранджелович и г-н Милош Грозданович, асистент директор, посетиха Инкубатора на София Тех Парк, като изразиха удоволствие от възможността за осъществяване на обмен на опит между двете организации.  На срещата присъства и г-н Мариян Маринов – директор “Бизнес развитие”, експерт “Бизнес развитие” г-жа Катарина Маринова, г-жа Христина Бакърджиева – експерт “Иновативни проекти”, както и други представители от София Тех Парк. 

Екипите използваха възможността да очертаят пътя на съвместно развитие на стартъп екосистемата на Балканите, както и да обсъдят посоките на развитие на иновативните екоитеми в България и Сърбия. Възможностите за сътрудничество и работа по съвместни проекти и инициативи, насочени в подкрепа на иновативните общности от двете страни, както и за подобряване на контактите между бизнес общността и акедемичните среди, също бяха теми на разговора. 

Очаквайте много нови инициативи и онлайн издания на клубната активност на Club House на София Тех Парк с участието на експерти от Сърбия, както и инициативи за подпомагане и разрастване на стартиращите компании от региона.