Експерти от Лабораторния комплекс на София Тех Парк обсъдиха възможностите за сътрудничество с представители на Българска стопанска камара

Експерти от Лабораторния комплекс на София Тех Парк обсъдиха възможностите за сътрудничество с представители на Българска стопанска камара. На срещата в научно-технологичния парк присъстваха Богдана Ваташка, ръководител на дирекция “Иновативни проекти” на Парка, Мария Минчева, зам.-председател на БСК и член на УС на камарата, Христина Каспарян, директор на Център „Външноикономическо сътрудничество” и Светлана Дончева, ръководител на Център за управление на проекти.
Изследователите от научните звена разказаха за работата на 11-те високотехнологични лаборатории в областта на биотехнологиите, биоинженерството, 3D принтирането и прототипирането, изкуствения интелект, виртуалната реалност, киберсигурността и други, както и за възможностите, които предоставят за развитие на бизнес продукти и услуги. Бяха обсъдени възможностите за потенциално сътрудничество и реализирането на съвместни проекти.
Представителите на Българската стопанска камара посетиха Лаборатория “Изкуствен интелект и CAD системи” и научиха за проектите, които научният екип разработва в областта на дронове и градска мобилност, аграрно инженерство, сензори, умни домове и други.
Експерти от биофармацевтичния комплекс “Биофарма” представиха своята дейност и услугите, които предоставят на малки и средни предприятия, работещи в сферата на кръговата икономика, микробиологията, фармацията, козметични продукти и други.
В рамките на посещението се включи и екипът на Лабораторията по виртуална и разширена реалност.
По време на визитата експертите на София Тех Парк разказаха и за проектите и дейностите на Парка, като акцент беше поставен върху подкрепата за иновативните бизнес идеи и проекти, стартиращия бизнес, малките и средни предприятия, науката и образованието.