Форум „Бъдещето на водорода в България“ се състоя в София Тех Парк

“Войната в Украйна стимулира ЕС да започне изключително активна политика за енергийната независимост на целия континент. Днес повече от всякога трябва да ускорим прехода към тази цел. Водородът за Европа може да играе ключова роля за бъдещата енергийна независимост и за постигането на въглеродна неутралност”. Това заяви министърът на иновациите и растежа Даниел Лорер, който откри форум на тема: „Бъдещето на водорода в България“, който се състоя в зала The Venue в София Тех Парк.

По думите му е важно Европа и България да инвестират в разработването, съвместно с академията и бизнеса, на технологии, така че максимално бързо да бъде достигната готовност те да бъдат пълноценно заместващо гориво за нашата икономика и да диверсифицират енергийните източници. „Европа е водеща в света по мерки в борбата с климатичните промени. Крайна цел е не само да имаме по-екологично чист континент, но и енергийна суверенност, както за ЕС, така и за България. Въпросът е как Европа намира заместващи независими енергийни източници. ВЕИ-тата ще бъдат въведени в икономиката с голяма скорост, а водородът ще ги допълва като една от системите за съхранение на свръхпроизводствена енергия“, заяви Лорер.

Еврокомисарят по иновации Мария Габриел коментира, че развитието на силна водородна икономика ще допринесе за надеждни енергийни системи и енергийна автономност. „Ето защо в рамките на ресора ми направих предложение в пакета RePоwerEU да бъдат удвоени водородните долини в Европа до 2025 г. Предвиждаме допълнително финансиране за проекти за водород на стойност 200 млн. евро по линия на „Хоризонт Европа“ и в рамките на публично-частното партньорство „Чист водород“. Предложих и нова инициатива по програма „Еразъм+“ за развитие на нужните умения за водородните професии. Работим тя да стартира още през 2023 г.“, каза още Мария Габриел.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков обяви, че започва подготовка на програма за обучение на студенти по водородни технологии, които ще са в основата на зелената трансформация на европейската икономика. “Да видим как да свържем експертизата на Института по електрохимия и енергийни системи с това, което имаме в Софийския, в Химико-технологичния и в Техническия университет в София, така че всеки да си намери мястото в една обща програма за обучение”, коментира той.

В дискусионната сесия бяха очертани перспективите за иновационни проекти в областта на водорода, както и възможностите за устойчива трансформация от въглеродно интензивна към зелена водородна икономика в страната. Зам.-министърът на иновациите и растежа Карина Ангелиева представи и възможностите от новия програмен период, свързани с научни изследвания и иновации във водорода. Участниците във форума коментираха, че инвестициите в областта на водородa ще насърчат устойчивия растеж и създаването на работни места в България.