ИАНМСП организира Българо-германска бизнес конференция на 2 октомври

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира Българо-германска бизнес конференция с представители на германския бизнес. Събитието ще се проведе на 2 октомври (петък) 2020 г., 10:00 ч. в мултифункционалното пространство – Платформа А6 на Националния дворец на културата.Форумът се организира съвместно с Германо-Българската индустриално-търговска камара (ГБИТК) и е част от инициативата на ИАНМСП и още 15 частни и публични организации, сред които и София Тех Парк-  Експортен хъб България, която цели да насърчи експортната дейност на българските предприятия. Конференцията е първото мероприятие в рамките на ЕХБ, като ще бъде представена информация относно дейностите на хъба.

Участие в конференцията ще вземат представители на ГБИТК и фирми-членове, които ще представят възможностите за българските фирми при навлизането им на германския пазар. Лектори, асоциирани с Адвокатска кантора “Пенков, Марков и партньори” ще представят изискванията за вътрешнообщностни доставки към Германия.

На събитието ще могат да се проведат преки бизнес контакти с представители на германските фирми с цел създаване на  дълготрайни бизнес партньорства.

За участие в събитието ви молим да попълните приложената регистрационна форма в срок до 28.09.2020 г. на e-mail: dn.ivanova@sme.government.bg или a.andreeva@sme.government.bg.

Участието в конференцията е безплатно и се организира по проект № BG16RFOP002-2.052-0001 „Подкрепа на интернационализацията на българските предприятия чрез провеждане на търговски мисии, бизнес форуми, конференции, контактни борси и двустранни срещи“, в изпълнение на дейност 2 “Организиране в България на бизнес форуми, конференции, контактни борси и други прояви за създаване на бизнес партньорства”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020, по който ИАНМСП е институционален бенефициент.

Приложения: