Представители на София Тех Парк се включиха в годишната конференция на EEN

Представители на София Тех Парк и Сдружение за научноизследователска и развойна дейност към научно-технологичния парк участват в Годишната конференция на европейска мрежа в подкрепа на бизнеса Enterprise Europe Network – ЕЕN в Билбао, Испания. Всяка година конференцията събира водещи бизнес експерти от всички страни участващи в инициативата и извън нея, представители на Европейския съюз, на частния сектор, за да обсъдят най-добрите стратегии за подкрепа на развиващите се нужди на малките и средни предприятия. Тазгодишното 15-то издание на годишната среща на най-голямата бизнес мрежа в Европа протича под мотото: “Ние показваме пътя за развитие на малките и средни предприятия”.

Enterprise Europe Network търси възможности за европейско финансиране на научни, изследователски и предприемачески проекти, оказва експертна помощ на бизнеса, изследователските и браншовите организации при кандидатстване по програма „Хоризонт Европа“, както и насърчава пазарната реализация на технологии и иновации.
София Тех Парк е част от ЕЕN като подкрепя малки и средни предприятия чрез предоставянето на безплатни интегрирани услуги за бизнес, коопериране, иновации и улесняване на достъпа до европейски и световни пазари.

В рамките на събитието изпълнителният директор на София Тех Парк Тодор Младенов, управителят на СНИРД Михаил Илиев и Богдана Ваташка, специалист “Иновационни проекти” на Парка, проведоха редица срещи с експерти от различни партньорски организации и очертаха рамката на конкретни бъдещи съвместни инициативи. 

Основни теми в презентациите и дискусиите на форума са предимствата на единния пазар, устойчивото развитие и новите предизвикателства пред технологичния напредък на Европа. Целта на конференцията е да дефинира нови възможности за подкрепа на европейския индустриален преход, насочвайки го към зелена, цифрова и устойчива икономика, както и да насърчи сътрудничеството в мрежата за изграждане на стабилна система за подкрепа за малките и средни предприятия.
Акцентът на събитието е и нетуъркинг между партньорите в рамките на мрежата. Конференцията продължава традицията да представя успешните истории на компании, получили необходимата подкрепа от мрежата, чийто брой нараства всяка година.