„София Тех Парк“ АД организира информационен ден по проект DIH²

25 септември 2019

DIH² е общоевропейска мрежа от 26 дигитални иновационни центрове (DIHs) за гъвкаво производство, част от програма „Хоризонт 2020“ на Европейската комисия

„София Тех Парк“ АД организира информационен ден по проект DIH² за организации в сферата на роботизирани решения за производството, по време на който ще бъде разяснена процедурата за кандидатстване. Събитието ще се състои на 18.10.2019 г. (петък) от 16:00 до 19:00 часа в учебна лаборатория по “Роботика и автоматика“ на Техническия университет-София, блок 9, ет. 2, лаборатория 9207.

„София Тех Парк“ АД е партньор и бенефициент в проекта чрез лабораториите по Изкуствен интелект и CAD системи, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория 3D и бързо прототипиране.

Целта на проекта DIH² е общоевропейската мрежа от дигитални центрове да се разрасне до 170 DIHs до 2022 г. посредством насърчаване технологичния трансфер между технологични доставчици (стартиращи компании, изследователски и технологични центрове и т.н) и крайни потребители (МСП и по-големи компании) в сферата на роботизирани решения за производството.

DIH² стартира първата си покана, която има за цел да привлече две групи потребители от сферата на производството:

  • Технологични доставчици и системни интегратори специализирани в трансфер на технологии и интеграция на решения за крайни потребители (технологични организации, центрове за компетентност и върхови постижения, стартиращи компании и големи предприятия).
  • Производствени малки и средни предприятия с брой служители под 500 и оборот до 100 млн. евро.

Амбицията на проекта DIH² е:

  • Да се намали крайната цена на модерните промишлени роботи.
  • Да се разшири европейския пазар за производство на роботика.
  • Да генерира иновации увеличаващи производството и подобряващи гъвкавостта на производствените линии в над 300000 малки и средни предприятия в ЕС.

Лабораторията по „Роботика и автоматика“ разполага основно с оборудване на Mitsubishi Electric и опционално оборудване на Cognex, които са водещи в техническото зрение. Основното оборудване включва: индустриален робот MELFA, 4 броя стендове: многоосна синхронизация (MELSEC Iq-R, CC-LINK IE Field); едноосна серво система с PLC контролер (MR-J4, FX5U, GT2505); електрозадвижване с инвертор и PLC контролер (FREQR01-CS80, FX5U, GT2107); електрозадвижване с инвертор и вградено PLC в него (FR-A800, GT2104), 3d принтер (TEVO) и софтуер с емулатор за техническо зрение на Cognex.

Повече информация относно проекта DIH²

The DIH2 Open Call Website

The Guide for Applicants

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни