София Тех Парк беше част от международния форум “Innovation Hubs for Regional Development: Experiences, Challenges, Solutions“

Екипът на София Тех Парк взе участие в международния форум “Innovation Hubs for Regional Development: Experiences, Challenges, Solutions“, организиран от Министерство на финансите и европейските въпроси на федерална провинция Бранденбург и научно-технологичния парк в Потсдам. Събитието се проведе на 25 и 26 май в Потсдам, Германия.  В него се включи и управителят на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност (СНИРД) Михаил Илиев към София Тех Парк.

Форумът за поредна година събра участници от иновационната екосистема в Европа като негова цел е да подкрепи сътрудничеството между тях. Акцент на събитието беше поставен върху практическите подходи, стратегии и инструментариум за развитие и управление на научно-технологични паркове и иновационни хъбове на базата на споделен опит и възможности за бъдещо сътрудничество.

В рамките на „Innovation Hubs for Regional Development: Experiences, Challenges, Solutions“ се проведоха срещи и работни групи на теми:

  • Развитие на екосистемите и общностите в научно-технологичните паркове;
  • „Soft Landing” програмите и факторите за техния успех;
  • Създаване и координиране на динамични иновационни хъбове – научно-технологичните паркове като част от регионалните и интеррегионалните иновационни системи;
  • Зелен преход към устойчиво развитие;
  • New European Innovation Agenda;
  • Иновации и ролята на научно-технологичните паркове.

Представителите на София Тех Парк и СНИРД заявиха пред партньорите на форума ангажираността и на двете организации да бъдат активен участник в рамките на инициативите от New European Innovation Agenda. В основата на организацията стои необходимостта от обединени усилия на регионите в Европа за посрещане на съвременните предизвикателства, свързани с прехода към цифрова и зелена икономика, преодоляване на изоставането в приложните изследвания и иновациите в сравнение със САЩ, Китай и Южна Корея чрез интеррегионално сътрудничество и обединение по ключови теми. Екипите на София Тех Парк и СНИРД се включиха в тематични панелни дискусии и B2B срещи, на които обмениха опит с партньори и набелязаха конкретни теми за бъдещи съвместни проекти.