София Тех Парк е основен партньор на PARA ROBOTICS INCUBATOR vol. 3

Кандидатствайте в PARA ROBOTICS INCUBATOR vol. 3, инкубатор за проекти в сферата на роботиката, иновациите, изкуствения интелект и автоматизацията! София Тех Парк е сред основните партньори на инициативата.

Програмата е насочена към младежи над 14 години години. В третия сезон на инкубатора екипът на PARAi търси проекти насочени към дронове, индустриални решения, машинно зрение и изкуствен интелект, земеделие, технически решения за устойчив начин на живот и интернет на нещата.

Досега образователно-менторската програма е помогнала на участниците да спечелят първи места на форуми като Green Up, Предприемачи в науката, както и да наберат финансиране от фондове за рисков капитал като общата привлечена сума на проектите след инкубатора достига над 3 млн. евро. 

На 4 април ще се проведе Demo Day в зала The Venue на София Тех Парк, на който ще бъдат избрани пет проекта, които продължат в петмесечната програмата на PARAi. Те ще получат достъп до пространства за прототипиране, лаборатории, хардуер и софтуер, менторска помощ и интерактивно обучение.

База на отборите ще бъде протипната работилница на София Тех Парк Sofia Creation Station. Тя ще предостави специализирано оборудване, експертни консултации и менторство, за да могат участниците да доразвият своите идеи. Отборите ще посетят и лабораториите на научно-технологичния парк и ще се запознаят с услугите и възможностите, които те предоставят на предприемачите. 

През септември младежите ще презентират своите разработки на ежегодния Robotics Strategy Forum 2024. Експертно жури, от което ще бъде част и представител на София Тех Парк, ще избере проект-победител, който ще бъде награден с голямата награда на инициативата.

Повече информация: https://www.incubator.para.expert/