Студенти от Техническия университет – София се включиха в лекция на „Ре Енерджи Лаб“ на София Тех Парк

Студенти от Техническия университет –София, специалност „Автоматика“, първи и втори курс, се включиха в лекцията на експертите от „Ре Енерджи Лаб“ на София Тех Парк, която се проведе на 15 май във висшето учебно заведение. Събитието беше организирано от компанията „Ре Енерджи Инженеринг“ ЕООД, специализирана в геотермални термопомпени системи и създадел на развойната лаборатория.

На лекцията присъстваха доц. д‑р инж. Весела Карлова‑Сергиева и гл. ас. д‑р инж. Александър Маринчев от академичния състав на факултет „Автоматика“. Инж. д‑р Стефан Антонов, експерт по автоматизация в “Ре Енерджи” запозна студентите с геотермалните термопомпени системи и представи предимствата им. По време на лекцията бяха посочени и възможностите, които предоставя на бъдещите инженери стажантската програма в „Ре Енерджи“, както и лабораторията „Ре Енерджи Лаб“.

Съдържанието на специализираната презентация беше адаптирано съобразно учебния материал на специалност „Автоматика“. Така на студентите стана ясно къде в практическата сфера на геотермалните термопомпени системи ще открият конкретни техники, технологии, видове устройства и начини на управление на системи, които всички са част от академичната програма.

Това е второто отворено за студенти събитие от инициативата на „Ре Енерджи“ за връзка на академията с индустрията.