Суперкомпютър Discoverer отвори първите конкурси за кандидатстване за безвъзмездно предоставяне на изчислителни ресурси

На 21 януари 2022 българският суперкомпютър Discoverer отвори първите конкурси за кандидатстване за безвъзмездно предоставяне на изчислителни ресурси на суперкомпютъра за крайни потребители. Отворени са два типа конкурси:

  • регулярни конкурси за голям изчислителен ресурс с продължителност до 1 г.
  • конкурс за тестово ползване или бърз достъп, които са за период до 4 месеца.

След оценка на постъпилите проекти за тяхната допустимост и конкурентност, съгласно посочени критерии, ресурсът ще бъде предоставен безвъзмездно на одобрените.

Конкурсите са отворени за всички изследователи и екипи от академичните среди и бизнеса, като условието за безвъзмездното предоставяне на ресурса е резултатите от проекта да са публично достъпни и да не бъдат използвани за комерсиални цели. За повече информация вижте:

Политика за достъп https://sofiatech.bg/wp-content/uploads/2021/09/discoverer-access-policy.pdf

Условия и форми за кандидатстване за конкурсите – app.discoverer.sofiatech.bg