Суперкомпютър Discoverer подпомогна проект на международен научен екип за изследване на черните дупки в Космоса

Екипът на суперкомпютър Discoverer подпомогна международен научен проект за изследване на черните дупки в Космоса и процесите, свързани с тях.
Как само за 10 милисекунди в Космоса се случва сблъсък, сливане и образуване на нова черна дупка?! Това уникално явление е изследвано чрез високотехнологична симулация, създадена от международен екип от учени, в който работи и българката Даниела Донева, учен, физик в Тюбингенския университет, Германия.
Всички изчисления по симулацията на черна дупка и проучването на процесите са генерирани на българския суперкомпютър Discoverer, който е част от европейската мрежа на високопроизводителните машини Euro HPC.

Екипът на Discoverer си партнира с изследователите повече от година и половина, за да подготвя и периодично да адаптира софтуера, нужен за изчисленията по проекта, както и да осигури възможно най-бързия и оптимален способ за пресмятане.

Българският суперкомпютър Discoverer подпомага проекти не само на учени, работещи в страната, но си партнира активно и с български и чуждестранни следователи по целия свят.

Даниела Донева е сред водещите млади учени в своята област. Преди няколко години тя получи наградата „Питагор“ в страната ни. Наскоро беше отличена и от Немското физическо дружество с наградата за млади учени „Густав Херц“ (Gustav-Hertz-Preis) за приноса й към изследването на свойствата на черните дупки и неутронните звезди, и за значителния и принос за използването на компактни обекти и гравитационни вълни като инструменти за изучаване на фундаменталната физика и разкриването на нови явления в теориите за гравитацията отвъд общата теория на относителността.

„Ние се нуждаем от качествено нов скок във фундаменталната физика, в нашето разбиране за пътуване в пространството и времето. Това е работата на фундаменталната физика – да открие този начин на придвижване по-бърз от скоростта на светлината”, коментира в репортажа на “Панорама” на БНТ Даниела Донева. Екипът от учени, в която участва и тя, е съсредоточил своите изследвания към изучаването на групата и динамиката на неутронни звезди, черни дупки и гравитационното излъчване на тези обекти, като до момента науката няма обяснение на какво се дължи тъмната енергия.