Започва кандидатстването по програмите на Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA

От 19 юни 2023 г. започва кандидатстването за финансиране на проекти по програмите на Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA. Това стана ясно по време на първата информационна среща за обсъждане на предстоящи процедури, периоди и възможностите за кандидатстване, която се проведе в София Тех Парк.

По време на събитието председателят на Управителния съвет на София Тех Парк и член на борда на DIANA Васил Караиванов запозна представители на бизнеса, академичната общност и държавни институции с планираните три процедури за кандидатстване през 2023 г., потенциалното сътрудничество по отношение на създаването на идеи и проектни предложения и самото кандидатстване, изграждането на акселератор в България и други.

Кандидатстването за проекти по програмите на Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic – DIANA ще стартират на 19 юни 2023 г. в платформата на проекта – https://www.diana.nato.int
Избраните компании могат да получат безвъзмездно финансиране в размер на 100 000 евро, за да разработят своите технологични решения и да се включат в шестмесечна програма за новатори, специално разработена за развитие на бизнеса и ускоряване на дейността.

На компаниите, избрани да участват във втората фаза на акселераторската програма, ще бъдат предложени допълнителни безвъзмездни средства в размер до 300 000 евро, за да се съсредоточат върху развитието и представянето на технологичните си решения и работата с инвеститори и крайни потребители.

В процедурите могат да участват всички дружества, които са учредени и регистрирани в България.

Възможности за кандидатстване е по три направления:

  • Sensing & Surveillance – за компании и организации, които разработват компоненти и системи за наблюдение и събиране на информация в крайбрежни зони. Приложенията, които представляват интерес, включват иновативни техники или усъвършенствани възможности за картографиране на дъното, наблюдение на подводната инфраструктура, проследяване на изкуствени обекти и морски живот, засичане на въздействието на климатичните промени и други.
  • Secure Information Sharing – в това направление могат да кандидатстват иновативни компании, които разработват продукти и услуги за създаване на сигурна и надеждна информационна среда. Акцентът е поставен върху потоците от видео данни в реално време, канали с добавена реалност, цифрово радио и други. Особен интерес представляват хардуерните и софтуерните решения, които работят в отворени мрежи и могат да функционират в неблагоприятни условия.
  • Energy Resilience – по това направление могат да участват проекти за технологии и системи, които могат да се прилагат в различни мащаби и са оперативно съвместими с други подобни енергийни системи, проекти за модулно проектиране на мрежи, за производството на енергия от възобновяеми източници, съхранение на енергия, хардуер и софтуер за адаптивно и интелигентно кондициониране и управление на енергия, както и технологии за откриване и защита на енергийни системи и компоненти от кибератаки.

Фондът за иновации на НАТО е финансово партньорство между участващите 22 съюзници от НАТО и орган за управление на инвестициите, създаден специално за този фонд. Създаването на DIANA и Фонда са част от подхода на НАТО за насърчаване и защита на иновационните екосистеми на съюзническите нации. Тези допълващи се инициативи са предназначени да се ангажират на ранен етап с технологични стартиращи общности от страните членки на Алианса. DIANA и Фондът на НАТО за иновации ще популяризират таланти и технологии, и ще стимулират приемането им от крайните потребители в правителствата и армиите на НАТО.

Повече информация за DIANA:
https://www.diana.nato.int
https://www.linkedin.com/company/nato-diana