Започва набирането на проекти за втория сезон на PARA Robotics Incubator

Започва набирането на проекти за втория сезон на PARA Robotics Incubator! София Тех Парк отново е партньор и домакин на инициативата.
.
Шестмесечната образователно-менторската програма на PARA Robotics Incubator ще бъде открита на 6 март. И тази година се търсят младежи с идеи за проекти в сферата на роботиката, хардуера, дроновете, машинното самообучение, решенията за умна градска среда, индустриалните решения и иновациите.  Програмата ще предостави на участниците менторство, финансиране за необходим хардуер, достъп до лаборатории и специализирана апаратура, така че всеки участник да може да създаде своя работещ прототип в програмата.
.
Ментори и преподаватели ще бъдат инженери, технологични предприемачи, експерти, изследователи и представители на бизнеса.
.
Участниците във втория сезон се бъдат разделени на две групи в зависимост от стадия си на развитие: професионални проекти и учебни проекти. Всяка група ще получи финансиране за необходим хардуер, достъп до лаборатории, както и менторство. Екипът на PARA ще разработи индивидуален план на всеки участник на база досегашния му прогрес, за да могат участниците да надградят знанията и контактите си за достигането на развит прототип. Сред учебните модули, които ще бъдат засегнати в програмата са: продуктов прототип, дизайн мислене, машинно зрение и ориентация на машината, възприятие на роботите, намиране на партньори за тестване и купуване на технологията и други.
.
Кандидатстването за втория сезон на PARA Robotics Incubator е до 23:59 часа на 20 февруари 2023 г. тук: https://www.incubator.para.expert/?fbclid=IwAR1aVQqf7Ua9Udj3k36wgl2N_YI8-ur2DCss6NKAqZuz13KWk-ywyLuCGkU 
.
В първия сезон на програмата участие взеха отбори и индивидуални участници, които създадоха: робот за премахване на плевели, дрон в помощ на спасителните служби, роботизираната протеза и платформа за прогнозиране на цените на електронни компоненти. Всички тези проекти бяха представени на форума на PARA през септември в “София Тех Парк”, а три от тях получиха и финансови награди за представянето си. Два от проектите на участници в първия сезон успяха да придобият последващо финансиране, за да могат проектите им да достигнат до реализация на пазара, а на други участници в инкубатора бяха предложени стипендии за последващото им академично развитие.