Избрани01

IMG_6553

Комисия от представители на иновационната общност изслуша кандидати в открита процедура за избор на наематели в бизнес Инкубатор на София Тех Парк

Комисия, съставена от представители на иновационната общност, професионалисти в областта на предприемачеството, финансите, рисковия капитал и на научните среди, изслуша…