Лаборатории

operativna-programa-1

СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова и производствена иновация съвместно с „Братя Чичеклиеви“ ООД

  На 30.05.2018 г. бе подписан договор № BG16RFOP002-1.005-0090-C01 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за реализиране на проект “Разработване…

operativna-programa-1

СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Интелиджънт Системс България“ ЕООД

На 25.05.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0112-C01 за реализиране на проект „Единна технологична…

operativna-programa-1

СНИРД е партньор в проект за разработване на продуктова иновация съвместно с „Интелиджънт Системс България“ ЕООД

На 25.05.2018 г. бе подписан договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-1.005-0112-C01 за реализиране на проект „Единна технологична…