Лаборатория за разработване и охарактеризиране на фармацевтични форми и “In Silico” дизайн