„Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

Номер на поръчката: 03615-2016-0004 (aop.bg)

Документация по процедурата.

Документацията съдържа разяснения от дати 26.02.2016г., 29.02.2016г., 10.03.2016г., 14.03.2016г., 15.03.2016г. и 18.03.2016г.

Документацията съдържа решение за промяна, като сроковете се изменят, както следва:

Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 28.03.2016г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 29.03.2016г., 10:30 часа

Адрес: гр. София 1113, ул. Тинтява № 86, етаж 3

Има сключен договор с изпълнител по процедурата

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615