Семинар по Национална научна програма “Културноисторическо наследство, национална памет и обществено развитие”

Зала the Venue - Инкубатор

На 18 април 2022 г. в зала The Venue, сграда “Бизнес Инкубатор” на София Тех Парк ще бъдат представени резултатите...