Teenovator Уикенд на идеите

Основна зала - иновационен форум "Джон Атанасов" София Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ 111Г, 1784 м. Къро, София, София

На 28 и 29 януари в иновационен форум "Джон Атанасов" ще се проведе петото издание на Уикенд на идеите. Събитието...

Тийноватор Уикенд на идеите

Основна зала - иновационен форум "Джон Атанасов" София Тех Парк, бул. „Цариградско шосе“ 111Г, 1784 м. Къро, София, София

20.05 - Тийноватор Уикенд на идеите е едно от двете основни събития в учебната година на Тийноватор. По време на...