21 окт.: Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“ (21.10.2014)

Обществена поръчка с предмет: „Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“,…

17 окт.: Създаване на база данни на научната инфраструктура на територията на град София, по проект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: „Създаване на…

15 окт.: Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж и хотелски резервации при служебни пътувания в страната и чужбина, както и съпътстващи дейности, във връзка с реализирането на проект "Научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Осигуряване на…

13 окт.: Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера на който банката поема кредитни ангажименти под формата на банкови гаранции за обезпечение на авансови плащания по проект „Научно-технологичен парк“, до размер на сумата 20 540 013.13 лева

Обществена поръчка с предмет: “Избор на банкова финансова институция за сключване на договор за банков кредит под условие, до размера…

30 сеп.: Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“.

Обществена поръчка с предмет: “Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен…

19 авг.: Конкурсна програма за изработване на архитектурно – пространствена визия за пешеходен мост над бул. "Цариградско шосе" към "Научно-технологичен парк", гр.София

София Тех Парк“ АД, под надзора на Столична община, представлявана от Главния архитект на Столична община арх.Петър Диков, съгласно заповед…

23 юли: Избор на банкова финансова институция за предоставяне на кредит за финансиране на разходи по проект „Научно-технологичен парк“

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: “Избор на…

10 юни: Предоставяне на мобилни телефонни услуги, достъп до обществена фиксирана мрежа, предоставяне на гласова телефонна и факс услуга и предоставяне на гарантиран интернет достъп по проект "научно-технологичен парк"

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в  процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:…

02 юни: Предоставяне на застрахователни услуги – Застраховка "Гражданска отговорност" и Застраховка "Пълно каско" на лек автомобил

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в  процедура по възлагане на обществена поръчка чрез публична покана с предмет:…