20 февр.: Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда и снегопочистване на територията на „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

17 февр.: СЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за проектиране, строителство и поддръжка на: Охладителна, вентилационна и климатична система с геотермално земно поле за сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

Съобщение промяна срок за оферти Announcemnt – Extention of terms

12 февр.: Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона За Бъдещо Развитие: Оформяне На Пространство С Обхват Блок 5

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

11 февр.: Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: Строителство на Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона за Бъдещо Развитие: Оформяне на пространство с Обхват Блок 5

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

10 февр.: Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: Проектиране и строителство на сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

27 ян.: Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за проектиране, строителство и поддръжка на: Охладителна, вентилационна и климатична система с геотермално земно поле за сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО…

08 дек.: Повторна покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги и предоставяне на негаратниран интернет достъп в “Научно-технологичен парк”

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО…

18 ное.: ПОКАНА за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за предоставяне на мобилни телефонни услуги и предоставяне на негаратниран интернет достъп в “Научно-технологичен парк”

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО…

15 ное.: ПОКАНА за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за проектиране и строителство на обект: Сграда за разполагане на „Петаскейл компютър“ „HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО…

06 ное.: ПОКАНА за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: в офисни помещения 0.01 и 0.06 на ниво – Партер, кота +0.15, сграда „Инкубатор“

„София Тех Парк“ АД, ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район „Младост“,…