Discoverer

Explore. Endeavor. Elevate.

Петаскейл суперкомпютър

Разполагащ с изчислителната мощност от 4.5 петафлопс Rmax и 6 петафлопс Rpeak.

За суперкомпютърът

„Петаскейл суперкомпютър – България“ е консорциум, който обединява познанията на организациите-членове и над 15 години опит в приложните науки. Неговите основатели са София Тех Парк, Национален център за суперкомпютърни приложения и Стратегически център за изкуствен интелект.

Опитът ни включва дейности, свързани с изграждането на 2 суперкомпютъра – IBM Blue Gene/P и HP HPC cluster. Също така сме участвали в 6 програми на Партньорството за авангардна електронна обработка на данни в Европа (PRACE) чрез над 13 проекти в сътрудничество с нашите партньори от инициативата.

Главната ни цел е да насърчим научна дейност с приложение в индустрията и да създадем благоприятни условия за развиване на още по-добра европейска икономика.

Архитектура и параметри
 • Discoverer е базиран на архитектурата за сървърни ракове – ATOS BullSequana XH2000 и съчетава 12 BullSequana XH2000 сървърни рака.
 • Всеки сървърен рак използва специална технология за охлаждане – Direct Liquid Cooling (DLC) – оползотворяваща комбинация от 90% охлаждане базирано на гореща вода и 10% въздушно охлаждане, за да премахне излишната топлина от критичните компоненти, като същевременно предотвратява кондензацията и минимизира разходите и въздействието върху околната среда.
 • Всеки сървърен рак BullSequana XH2000 може да побере до 32 DLC изчислителни блейд устройства, до 6x15kW DLC PDU и 10 DLC InfiniBand HDR превключвателя.
 • Съчетава 1128 изчислителни възела, всеки, от които има по два AMD EPYC 7H12 64-core процесора, общият брой на процесори е 2256.
 • Броят на процесорните ядра е 144,384 с оперативна памет от 300TB
 • Оптималната функционалност е гарантирана от 2 петабайта от високоскоростно дисково пространство за съхранение.
 • Системата е защитена от прекъсване на електричеството чрез непрекъсваемо електрическо захранване с мощност от 1 MW.
 • Целият комплекс тежи повече от 30 тона.
Сфери на приложение
 • Откриване на нови лекарствени молекули и странични ефекти от полифармацията
 • Прогнозиране на протеиново сгъване
 • Секвенционен анализ
 • Графичен дизайн и оптимизация
 • Квантови изчисления

Explore.

Endeavor.

Elevate.

Примерни кодове и приложения

Discoverer ще разполага с над 30 приложения и кода сред които:
 • ALYA
 • Code Saturne
 • CP2K
 • GROMACS
 • Quantum Espresso
 • NAMD
 • OpenFOAM
 • SALOME
 • BLAST
 • EXCALATE
 • ROSETTA
 • DL POLY
 • GAMES

График на инсталацията

Детайли
 • Февруари 2021 – DC accomplished and ready for operations
 • Март 2021 – Транспорт и доставка на суперкомпютъра в София.
 • Април 2021 – Монтаж, окабеляване и инсталация на софтуери
 • Май 2021 – Стартиране на машината, извършване на тестове за стабилност и покриване на изискванията за Top500
 • Юли – Август 2021 – Приключване и приемане на инсталацията и тестовете, обучение

Информация за потребителя

Политика за достъп

Изтеглете политиката за достъп в PDF формат. В нея ще намерите принципите за достъп, процеса на разпределение на време и изискванията за проектите.

Документация за работа

Вижте документацията за работа. В нея може да намерите инструкции за инсталиране и конфигуриране на софтуер, ръководства за използване и др.

Блог

Разгледайте нашия блог. В него може да намерите всякакъв вид публикации свързани с петаскейл суперкомпютърът.