Покана за подаване на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех Парк“ АД

 ПОКАНА

ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА НА
„СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД

Уважаеми дами и господа,

С настоящата покана Ви каним да участвате в процедура по директно възлагане  чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех Парк“ АД. Необходима ни е компания, която предлага цялостна поддръжка на компютърна и офис техника, както и помощ, и консултации, свързани с IТ обслужването. Специалистите трябва да притежават богат опит в диагностиката и ремонта на компютри, лаптопи и периферни устройства, както и локализирането, и отстраняването на всякакви проблеми, които могат да възникнат в хардуера или софтуера.

Необходимо е да попълните таблицата с цени, отговарящи на предоставяните от Вас услуги, на базата на които ще бъде направена оценка:

УслугаБройЦена без ДДС
Компютри/лаптопи27
Принтери6
Сървъри Support OS Level1
Мрежа – компютри1
Wi-Fi – router2
Управление на e-mail през контрол панел1
Windows виртуален сървър1
Управление на Backup1

Времеви диапазон в работно време: 9:00ч. – 18:00ч.

Предоставяни услуги: Раздел II

Стандартна поддръжка
Месечни посещения по поддръжка1
Посещения, по изискване на клиента3
Време за реакция (в работно време)В рамките на 4 ч.
Отдалечена поддръжкаВключена
Категория на услугатаУслугаЗадача
Компютърна платформаХардуер инсталация/ъпгрейдИнсталация
 Хардуерни проблемиРазрешаване на проблем
 Инсталация на драйвъриИнсталация
 Отдалечена потребителска поддръжкаРазрешаване на проблем
 Лаптопи – начална инсталация и настройкаРазрешаване на проблем
 Десктопи – начална инсталация и настройкаРазрешаване на проблем
 Принтери – софтуерна поддръжкаРазрешаване на проблем
 Отдалечена свързаностРазрешаване на проблем
 Миграция на работна станцияРазрешаване на проблем
 Безжична мрежаРазрешаване на проблем
Сървърна платформаПоддръжка на оперативно нивоРазрешаване на проблем
 Възстановяване на данни от backup (Където е наличен)Разрешаване на проблем
 Хардуерни проблеми свързани с физически сървъриАсистенция
 Преинсталация/КонфигурацияРазрешаване на проблем
Софтуерна и програмна поддръжкаАудио/Видео софтуерРазрешаване на проблем
 Internet ExplorerРазрешаване на проблем
 Microsoft Office проблеми и грешкиРазрешаване на проблем
 Принтери – софтуерна поддръжкаРазрешаване на проблем
 Принтери – мрежова поддръжкаРазрешаване на проблем
 СофтуерРазрешаване на проблем
 Софтуер – инсталацияРазрешаване на проблем
 Премахване на вируси и зловредни програмиРазрешаване на проблем
 Диагностициране на вирусиРазрешаване на проблем
 Сканиране за вируси и системни грешкиРазрешаване на проблем
 “Windows” ОС приложения и проблемиРазрешаване на проблем
Мрежови достъп и свързаностДостъп до интернетРазрешаване на проблем
 Проблеми с достъп и паролиРазрешаване на проблем
 Мрежова свързаност и суичовеАсистенция
 Отдалечен достъпРазрешаване на проблем
 Проблеми с достъп и пароли за програмиОсигуряване
Менажиране на потребителски акаунтиЛокални приложенияАсистенция
Телефония и свързаностОфисна телефонна линия – свързаностАсистенция
Транспорт на техникаПри нужда от диагностика на компютърна техника в сервиз на производителяАсистенция

Офертите, придружени с изискуемите документи, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Б, ет. 3, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч. Върху плика с офертата, следва да бъде посочено: наименование на участника, адрес за кореспонденция, телефон, факс и електронен адрес.

Срок за подаване на оферти е до 10.00 ч. на 20.01.2017 г. Оферти постъпили след посочения час и дата няма да бъдат разглеждани.

Офертата на всеки участник следва да съдържа:

Кратко представяне на участника, включително административни данни за участника по приложен образец, представляващ Приложение № 1 – Представяне на участника.

Декларация за приемане на условията по проекта на договор, съдържаща срок за изпълнение на услугата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 2 към настоящата покана.

Декларация за срок на валидност на офертата, изготвена по приложен образец, представляващ Приложение № 3 към настоящата покана. Срокът на валидност на офертите не може да бъде по-кратък от 30 календарни дни, считано от крайната дата за получаване на оферти.

За допълнителна информация:

Лице за контакт – Яна Василева, тел.: 0889 900 607, e-mail: y.vassileva@sofiatech.bg

Приложение:

  1. Приложение № 1 – Представяне на участника;
  2. Приложение № 2 – Декларация за приемане на условията по проекта на договор;
  3. Приложение № 3 – Декларация за срок на валидност на офертата.