Отдаване под наем на кафе-ресторант

https://old.sofiatech.bg/wp-content/uploads/2016/09/logos.jpg

София Тех Парк АД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на кафе-ресторант с площ 393,20 кв. м., тераса към кафе-ресторанта с площ 157,50 кв. м., битови помещения в сутерен с площ 102,50 кв. м., склад 1 към кафе-ресторанта с площ 51,70 кв. м. и склад 2 към кафе-ресторанта с площ 53,90 кв. м., находящи се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

Настоящият търг с тайно наддаване се провежда по правила, сходни с описаните в чл. 15, ал. 1 и с чл. 15е от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, приет с ПМС № 112/23.05.2003 г.

Детайлна информация за търга, както и документация за участие може да намерите на приложения линк:

Информация и документация за участие.

Процедурата е прекратена поради липса на участници

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615