СЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: проектиране и строителство на сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“