Финансови услуги

На територията на научно-технологичния парк можете да намерите следните офиси на банки:

БулБанк – консултантски офис в сграда Инкубатор

Офис на ОББ/Сибанк – в сграда „Уолтопия“

X