София Тех Парк открива процедура по набиране на оферти за доставка на електрическа енергия