Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк”

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Избор на оператор за комплексно обслужване и управление на спортен център находящ се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”.

Номер на поръчката: 03615-2016-0001 (aop.bg)

Документация по процедурата.

Документацията съдържа разяснения от дата 01.02.2016г. и дата 12.02.2016г.

Краен срок за подаване на оферти по процедурата: 24.02.2016г., 17:00 часа

Дата и час на отваряне на офертите по процедурата: 25.02.2016г., 10:30 часа

Отваряне на пликовете с ценовите оферти на участниците: 28.03.2016 г., 10:30 часа на адреса на “София тех парк” АД: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №111, сграда “Инкубатор”, ет. 3

 

Оценките на допуснатите до отваряне на ценови оферти участници са както следва:

– „Спорт Венчърс“ ЕООД получава 20 (двадесет) точки по показател ТО.

– Консорциум „Спортфит“ получава 80 (осемдесет) точки по показател ТО.

 

Адрес: гр. София 1784, бул. Цариградско шосе №111, ет. 3

Лице за контакт: Илия Големанов         Моб.:  +359 889 900 615