СУ „Св. Климент Охридски“, ФХФ
Ръководител на лабораторията