Управител на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност