СУ „Св. Климент Охридски“
Ръководител на лабораторията