Дейности

Дейности

Научноизследователска дейност

Основно звено за научноизследователската дейност е Лабораторният комплек. Той се състои от оборудвани със специализирана апаратура 11 лаборатории и се управлява от независимо сдружение, учредено специално за тази цел. Членове на „Сдружението за научноизследователска и развойна дейност“ (СНИРД) са водещи академични институции като Софийски университет, Технически университет – София, Медицински университет – София и други. Лабораториите се ръководят от водещи български учени, които са сформирали свои екипи.

Лабораториите дават възможност на академичната общност и бизнеса да разработва свои научни проекти, както и на стоки и услуги с помощта на екипите на отделните лабораторни звена, така че те да получат успешна реализация на пазара.

Лабораторният комплекс е място за провеждане на обучения на деца в областта на роботиката и химията, както и за други извънкласни занимания.

СТП и СНИРД успяха да се включат към мрежата на националните научни програми, която дава възможност на университети и научно изследователски организации, чрез Министерство на образованието и науката, млади изследователи да развиват нови технологии. Очаква се програмата реално да стартира през ноември 2018 г.

Организиране и провеждане на събития

София Тех Парк предлага следните места за провеждане на събитя:

Иновационен форум “Джон Атанасов”

–       Основна конферентна зала (включва зали 1+2+3) – капацитет до 1000 места (подреждане тип театър)

–       Две конферентни зали (зала 1 и 3) – капацитет до 250 места (подреждане тип театър)

–       Конферентна зала (зала 2) – капацитет до 450 места (подреждане тип театър)

–       Конферентна зала (зала 4 на кота – 3.30) – капацитет до 500 места

–       Открит амфитеатър – капацитет до 150 места

сграда Инкубатор

Лабораторен комплекс

Конферентна зала 1 – капацитет до 120 места (подреждане тип театър)

–       Конферентна зала 2 – капацитет до 50 места (подреждане тип театър)

–       Конферентна зала 3 – капацитет до 40 места (подреждане тип театър)

–       Конферентна зала 4 – капацитет до 40 места (подреждане тип театър)

Отдаване на офис площи под наем

Бизнес инкубаторът на „София Тех Парк“ разполага с около 6 200 кв. м офисна площ, предназначена за стартъпи, които разработват иновативни продукти в трите основни фокусни области на научно-технологичния парк – информационни и телекомуникационни технологии, науки за живота и зелена енергия. Пространството е специално разработено за офисна работа, работа в мрежа /нетуъркинг/ и подпомагане на стартиращи компании да развиват своите идеи в успешен бизнес, както и да имат достъп до различни източници на финансиране.

Една част от офис площите на Инкубатора е предназначена за зрели компании, от които стартъпите могат да черпят ценни знания и опит, фондове, които инвестират в млади компании, предприемачески организации, които помагат за развитието на иновационната екосистема в България. На стартиращите компании Инкубаторът предоставя оборудвани офис пространства, конферентни зали за споделено ползване, складови помещения, зони за отдих, спорт и др.

Постоянен интерактивен детски център “ТехноМеджикЛенд”

Предлага забавни интерактивни занимания в различни научни сфери за деца от 7 до 14 години. За повече информация и посещения- https://technomagicland.com/

X