Архив

Отдаване под наем на част от помещение с предназначение за „кафе-ресторант“, с площ 137,17 кв. м., находящо се в комплекс „Научно-технологичен парк” – град София

„София Тех Парк“ АД открива процедура за отдаване под наем, която ще се проведе по правила, сходни с описаните в…

Финансиране на научноизследователски проекти, разработвани от ръководители на лаборатории, собственост на „София Тех Парк“ АД и предоставени за ползване на СНИРД

ПОКАНА   Уважаеми Ръководители на лаборатории в Лабораторен комплекс на „Научно-технологичен парк – гр. София”, Във връзка с решение на…

Изпълнение на дейности по анализ на макрорамката, спецификата на иновационния процес в Република България, логистиката на оперативния процес, продуктовия микс, пазарите, финансово-икономическото състояния и на тази база бизнес планиране, финансови коефициенти и бюджетиране на „София Тех Парк“ АД

П О К А Н А С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес на…

Обявяване на процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи…

Обявяване на процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи в сграда „Иновационен Форум“, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, СО-район „Младост“, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София обявява процедура по директно възлагане за избор на изпълнител на строително-ремонтни и монтажни работи…

X