Архив

Повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне на финансови услуги на "София Тех Парк" АД

„СОФИЯ ТЕХ ПАРК” АД, гр. София публикува повторна покана за набиране на оферти за избор на финансова институция за предоставяне…

„Изработка и доставка на ОВиК оборудване /2 броя табла за управление на вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111 Ж

П О К А Н А   С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес…

Събиране на оферти за участие в процедура по директно възлагане с предмет: „Производство и доставка на ОВиК оборудване /2 броя вентилационни климатични камери/ за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

Има сключен договор с изпълнител по процедурата П О К А Н А   С настоящата покана „София Тех Парк“…

Покана по процедура с предмет "Доставка на ОВиК оборудване /климатични системи на директно изпарение с променлив дебит на хладилния агент/ от производител LG Electronics за обект: ОФИСИ ЗА БЪДЕЩИ НАЕМАТЕЛИ НА КОТА +8.00 И КОТА +12.00, В БЛОК 2 И БЛОК 3, В СГРАДА „D” – ЛАБОРАТОРИИ“ ОТ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕН ПАРК, находящ се в гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж"

П О К А Н А Има сключен договор по процедурата   С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК…

Покана за подаване на оферти за избор на фирма, предоставяща абонаментна поддръжка на хардуера и софтуера на „София Тех Парк“ АД

 ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА НА ХАРДУЕРА И СОФТУЕРА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“…

Покана за участие в процедура по възлагане на извършване на строително-монтажни работи на обект: Система за покриване на тенис кортове, находяща се на територията на „Научно-технологичен парк“ в гр. София, район Младост, бул. „Цариградско шосе № 111, м-ст „НПЗ Изток – Къро”

П О К А Н А   С настоящата покана „София Тех Парк“ АД, ЕИК 202099976, със седалище и адрес…

Покана за участие в процедура по директно възлагане чрез събиране на оферти за избор на фирма, предоставяща куриерски услуги за нуждите на „София Тех Парк“ АД

ПОКАНА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ ЗА ИЗБОР НА ФИРМА, ПРЕДОСТАВЯЩА КУРИЕРСКИ УСЛУГИ ЗА НУЖДИТЕ НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД Уважаеми…

Доставка на аналитична апаратура: I. Система за обединена хроматография за работа при високи налягания с тройноквадруполен масспектрометър; II. Течен хроматограф с детектор диодна матрица и единично квадруполен мас детектор; III. Течно хроматографска система за работа при високи налягания с триизмерен UV/Vis детектор на диодна матрица и флуоресцентен детектор

“София Тех Парк” АД набира оферти за участие в открита  процедура по възлагане на обществена поръчка с предмет: Доставка на аналитична…

X