Кариери

Кариери

Кариери

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Обява

Приложение – декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Обява

Приложение – декларация 

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЮРИСКОНСУЛТ“

Обява

Приложение – декларация 

 

София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ“
Обява експерт

Приложение -декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността

„МЕНИДЖЪР ИНВЕСТИЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Обява

Приложение 1 -декларация 

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ЕКСПЕРТ УПРАВЛЕНИЕ НА СОБСТВЕНОСТТА И МОНИТОРИНГ“

Обява

Приложение 1-декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ДОМАКИН“

Обява домакин

Приложение 1-декларация

 

“София Тех Парк” АД набира кандидати за длъжността „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ ИНОВАЦИОННИ ПРОЕКТИ“

Обява експерт

Приложение -декларация

 

“СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД набира кандидати за длъжността „МЕНИДЖЪР ПРОЕКТИ“

Приложение към документацията – Декларация

 

Обява експерт управление собствеността

Приложение към документацията – Приложение 1- декларация за съгласие

 

Фронт-Офис Администратор в комплекс „Инкубатор“

Приложение към документацията:Декларация съгласие

 

Експерт управление на собствеността

Приложение №1 към документацията:Декларация

X