Въпроси и отговори

Въпроси и отговори

„София Тех Парк“ АД е дружество, 100% собственост на българската държава, което реализира първия мащабен стратегически проект в България, фокусиран върху развитието на иновациите, новите технологии и науката. Основната цел на проекта е да се създаде физическа (и виртуална) среда, в която идеи с широка приложимост срещат разнородна подкрепа и възможности за практическа реализация. Фокусните области на парка са информационните и комуникационни технологии, науките за живота (биотехнологии, фармация, селско стопанство и храни) и зелената енергия.

Ролята на научно-технологичния парк е да помогне за създаването на икономика на знанието, като, с помощта на менторство от бизнеса, съдейства за превръщането на резултатите от научните изследвания в успешни продукти.

Инфраструктура на София Тех Парк включва инкубатор за стартиращи компании, иновационен форум за провеждане на събития, лабораторен комплекс за научно-изследователска и развойна дейност и интерактивен научен център за деца, ученици и студенти.

Първата фаза от изграждането на научно-технологичния парк е осъществена по оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и от националния бюджет на Република България. Стойността на проекта е близо 83 млн. лева без ДДС. Инфраструктурата ще бъде доразвита в рамките на настоящия програмен период (2014 – 2020) със средства от ОП „Иновации и конкурентоспособност“.

На Четвърти километър в гр. София, между бул. “Цариградско шосе” и бул. “Асен Йорданов”. Основният вход се намира на бул. “Асен Йорданов”, срещу зала „Арена Армеец“.

София е градът с най-високата концентрация на научно-изследователски центрове, университети, изследователски институти и индустрия в областта на високите технологии. Въпреки това проектът не е регионален, а национален. Разрастването му в други градове, чрез физически или виртуални представителства, е въпрос на време.

Разликата е в концепцията. Офис комплексът е механичен сбор от фирми-наематели, докато в технологичния парк присъствието е тематично и донякъде с “идеална” цел – компаниите идват заради близостта до университети, изследователски институти и стартиращи фирми. Това е среда, която предполага обмен, постоянно взаимодействие и общ резултат.

Основните академични партньори на парка, които участват в изграждането и управлението на лабораториите, са Българската академия на науките, Софийския университет, Техническия университет – София и Медицинския университет – София. Освен това, сме изградили партньорства с много други изследователски организации, НПО, стартъп компании и др. Пълен списък на нашите партньори можете на намерите ТУК.

Основна задача на научно-технологиния парк е да събере цялата иновационна екосистема на едно място. В инкубатора имат място стартиращи компании с развойна дейност, предприемачески организации и акселератори, както и университетски спинофи. Лабораториите, от своя страна, са на разположение на учени, изследователи, стартъпи и МСП, които не разполагат със собствена изследователска инфраструктура. Интерактивният музей (Експериментариум) е мястото, в което деца, ученици, студенти и техните родители могат да научат повече за света на науката и технологиите.

Можете да намерите повече информация ТУK, а в случай че все още имате въпроси, винаги можете да ни пишете на office@sofiatech.bg.

X