Управление

Управление

Предсадетал на Надзорния съвет на „София Тех Парк“ АД

Заместник-предсадетал на Надзорния съвет на „София Тех Парк“ АД

Член на Надзорния съвет на „София Тех Парк“ АД

Председател на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД

Изпълнителен директор на „София Тех Парк“ АД

Заместник-предсадетал на Управителния съвет на „София Тех Парк“ АД

Проф. Марин Христов

Председател на Сдружение за научноизследователска и развойна дейност

X