Представяне

Представяне

Първият научно-технологичен парк в България – София Тех Парк, отвори врати пред декември 2015 г. Той се намира в непосредствена близост до центъра на столицата на страната – София – един от най-старите градове в Европа и света. Основна задача на парка е да подпомага развитието на изследователския, иновационния и технологичен капацитет на България.  За тази цел той е в партньорство с частни и публични организации, за да подпомогне развитието и на иновационната среда, да създаде и реализира образователни програми, като същевременно предоставя поддържащи услуги по отношение на комерсиализацията на нови технологии, продукти и услуги.

Цели

Нашата цел е София Тех Парк да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите. Приоритети са и засилването на конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

Паркът се състои от няколко отделни звена, които са свързани помежду си със синургия, чиято цел е развитието на иновациите, технологиите, науката и предприемачеството.

Паркът разполага и с шест зони за бъдещо развитие, където през следващите години ще бъдат изградени още места за иновативен стартиращ бизнес, за високотехнологични компании, за научни изследвания и развойна дейност.

Партньори на София Тех Парк в страната са водещи университети, бизнес клъстъри, големи международни компании, Столична община, МОН, МИ, МТСП. Научно-технологичният парк е сключил споразумения за партньорства и с водещи международни висши учебни заведения, организации, фондове и институции, които подпомагат и стимулират развитието на иновациите и предприемачеството в световен мащаб.

Научно-технологичният парк е изграден с финансиране от Оперативна програма “Развитие на конкурентоспособността на българската икономика” 2007-2013 и “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020. Проектът в момента се намира в своята Фаза 2 на изпълнение. До момента са изградени и функционират основните компоненти на парка – Бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс, с 11 високотехнологични лаборатории, форум за организиране на събития “Джон Атанасов”, Музей/Експериментариум, където се намира интерактивен детски център “ТехноМеджикЛенд”, етажен паркинг с 500 места, спортен център, озеленена паркова среда с фитнес на открито, водно огледало, фонтани, алеи и богата растителност.

Основната цел на проект Научно-технологичен парк – фаза 2 е да се засили конкурентоспособността на науката и предприемачеството в България, като се подобри обмена на знания между академичните среди и бизнес общността чрез подпомагане на стартиращи компании и иновативни идеи и катализиране на процеса на комерсиализация на научните изследвания. Общата стойност на проекта, който е финансиран по ОП Иновации и конкурентоспособност 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионални развитие е 12 317 649.61 лева, от които 12 273 362.81 лева безвъзмездна финансова помощ. Крайният срок за изпълнение на проекта е 31.12.2019г.

logo-phase-2
X