Правила и процедури

Правила и процедури

Правила за Инкубатора

Искате ли да сте част от иновативната общност на София Тех Парк? Ето какво трябва да знаете:

Кандидатите за офис помещения в Инкубатора трябва да отговарят на следните изисквания:

–       Да са регистрирани в България (търговец по смисъла  на Търговския закон). За стартиращите компании регистрацията да не е по-късно от 3 години преди подаване на писмо за намерение до „София Тех Парк“.

–       Кандидатстващото предприятие да е иновативно и да попада в една от фокусните области на парка: информационни и комуникационни технологии; науки за живота, които включват биотехнологии, фармация, храни и земеделие; зелена енергия и чисти технологии.

–       Поне 30% от дейността на кандидатстващото предприятие да е свързана с научно-изследователска и/или развойна дейност с цел създаване и предлагане на пазара на нови продукти, процеси или услуги.

–       Поне 30% от персонала на предприятието да е зает с научно-изследователска и развойна дейност.

–       Към момента на кандидатстване предприятието да попада в категорията за малки или средни предприятия съгласно чл. 3 от Закона за малки и средни предприятия (ЗМСП)

–       Дейността на кандидата да не е насочена към рутинни (несъществени) промени на съществуващи продукти /услуги или технологии.

Кандидатите трябва да отговарят и на критерии за административно съответствие. Компаниите преминават и на техническа оценка, където се оценява иновативността, качеството на дейността, икономическата перспективност и на пазарния потенциал на разработваните продукти или услуги, както и по други показатели, които са част от утвърдена система от критерии и методика за оценяване.

Наемната цена на квадратен метър за стартъп компании, отговарящи на горните изисквания, е 3.30 евро без ДДС. За поддържане на общите части е дължима такса за управление и поддръжка, в размер на 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта. Наемната цена за зрели компании е 6.60 евро без ДДС на квадратен метър плюс такса за управление и поддръжка, в размер на 2.00 евро без ДДС на квадратен метър от офис площта. След сключване на договор на наем с одобрените компании „София Тех Парк“ АД извършва последващ контрол и мониторинг на изпълнението на прогнозираните цели и постигането на резултати от всяко от предприятия. Отчитат се постигнатите прогнозирани цели и резултати, декларирани при кандидатстването, като се следи за възникването на обстоятелства, които променят статута на дружеството и са в несъответствие с инкубиращата програма на научно-технологичния парк. Стартиращите предприятия могат да се възползват от преференциален наем в рамките на държавната помощ до 3 години от сключване на първоначалния договор за наем за офис площите в Инкубатора.

Повече за изискванията и условията можете да научите ТУК.

 

Правила за провеждане на събития в залите на София Тех Парк

Научно-технологичният парк предлага множество зали за организиране и провеждане на събития от различен характер и мащаб. Мероприятията трябва да са по тематика свързани с основните фокус области на парка – информационни и комуникационни технологии, науки за живота, зелена енергия, както и в сферите на приоритетните области – образование, предприемачество, високи технологии. София Тех Парк може да бъде домакин на събития със стопански и нестопански характер. Мероприятията, организирани с нестопанска цел заплащат само преките разходи по използването на залите. Цените за използването на помещение за провеждане на събития се определят по методика, одобрена от ръководството на Сдружението за научноизследователска и развойна дейност.

Повече можете да научите ТУК.

 

Правила за използване на звената от Лабораторния комплекс

Лабораториите на София Тех Парк са отворени за всички представители на академичните и бизнес средите, които искат да разработят свои иновативни проекти или услуги.  Научните звена и техните екипи се ръководят от учени, лидери в своята област, които са представители на водещите висши учебни заведения в страната – Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Медицинския университет – София, Техническия университет – София.

Повече за услугите и възможностите, които предоставят отделните лаборатории, можете да научите ТУК.

 

Музей/Експериментариум

Интерактивният детски център „ТехноМеджикЛенд“ отвори врати през юни 2018 г. в сградата на Музей/Експериментариум. Той предлага интересни и забавни демонстрации, опити, лекции, курсове и други занимания за деца на възраст от 7 до 14+ години, както и за техните родители, в различни научни областти. Интерактивният детски център работи всеки ден, без понеделник.

Повече за експозицията, работното време и условията за посещения можете да научите ТУК

Сградата предлага и зали за временни експозиции с площ 800 кв. м и 200 кв. м. Условията за ползването им можете да намерите ТУК.

 

Условия за ползване на Спортен център Tech-sport

Спортният център на територията на научно-технологичния парк е отворен за всички столичани и гости на града. Той предлага 4 тенис корта, игрище за мини футбол и за волейбол и баскетбол. В центъра има и фитнес, както и зала за групови занимания и кафене.

Повече за правилата и цените за ползване можете да намерите ТУК

 

Етажен паркинг

Етажният паркинг на София Тех Парк разполага с около 450 места в закрита сграда. Цените за паркиране са 1 лв. на час с 15 минути безплатно паркиране. Паркингът работи 24/7 и може да бъде използван от всички посетители и работещи на територията на парка.

 

X