Процедури извън ЗОП

Процедури извън ЗОП

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет „Услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-монтажни и инсталационни работи по част Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и други СМР в сградата и околното пространство в обхвата на Проект „ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на довършителни и инсталационни работи и други СМР в сградата и околното пространство в обхвата на Проект „ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции”

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона за бъдещо развитие: Оформяне на пространство с обхват Блок 5

„София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда и снегопочистване, на територията на „Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за „Обновяване на система за контрол на автомобилния достъп и контрол на паркирането на територията на София Тех Парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: проектиране и строителство на сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

CЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: научно-технологичен парк – втори етап: “сграда “д” – лаборатории”, втори подетап – зона за бъдещо развитие: оформяне на пространство с обхват блок 5, находящ се на територията на “научно-технологичен парк” в гр. софия, со-район “младост”, бул. “цариградско шосе” № 111Ж

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда и снегопочистване на територията на „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за проектиране, строителство и поддръжка на: Охладителна, вентилационна и климатична система с геотермално земно поле за сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

Съобщение промяна срок за оферти Announcemnt – Extention of terms

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона За Бъдещо Развитие: Оформяне На Пространство С Обхват Блок 5

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: Строителство на Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона за Бъдещо Развитие: Оформяне на пространство с Обхват Блок 5

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: Проектиране и строителство на сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

X