Процедури извън ЗОП

Процедури извън ЗОП

Покана за представяне на оферти за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Услуги по комплексно почистване на сгради на територията на обект „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

Обява за откриване на конкурсна процедурa за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на застрахователни услуги

I. “София Тех Парк” АД открива конкурсна процедурa за избор на застраховател за предоставяне на „София Тех Парк“ АД на…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет „Услуги по охрана на територията на обект „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет „Извършване на строително-монтажни и инсталационни работи по част Отопление, вентилация и климатизация (ОВК) и други СМР в сградата и околното пространство в обхвата на Проект „ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на довършителни и инсталационни работи и други СМР в сградата и околното пространство в обхвата на Проект „ПЕТАСКЕЙЛ КОМПЮТЪР HPC Bulgaria“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител с предмет: „Извършване на строително-монтажни работи и доставка на специализирано електрооборудване за възлова станция по две обособени позиции”

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона за бъдещо развитие: Оформяне на пространство с обхват Блок 5

„София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда и снегопочистване, на територията на „Научно-технологичен парк“

„София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784, СО – район…

ПОКАНА за участие в процедура за избор на изпълнител за „Обновяване на система за контрол на автомобилния достъп и контрол на паркирането на територията на София Тех Парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК: 202099976, със седалище и адрес на управление – гр. София, бул….

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор за осъществяване на инвеститорски контрол и управление на проект: проектиране и строителство на сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

CЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: научно-технологичен парк – втори етап: “сграда “д” – лаборатории”, втори подетап – зона за бъдещо развитие: оформяне на пространство с обхват блок 5, находящ се на територията на “научно-технологичен парк” в гр. софия, со-район “младост”, бул. “цариградско шосе” № 111Ж

Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за поддържане и почистване на зелени площи и паркова среда и снегопочистване на територията на „Научно-технологичен парк“

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

СЪОБЩЕНИЕ КЪМ процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за проектиране, строителство и поддръжка на: Охладителна, вентилационна и климатична система с геотермално земно поле за сграда за разполагане на „Петаскейл компютър – HPC Bulgaria“

Съобщение промяна срок за оферти Announcemnt – Extention of terms

Покана за участие в процедура по директно възлагане за избор на изпълнител за извършване на строително-монтажни работи: Научно-Технологичен Парк – Втори Етап: „Сграда „Д“ – Лаборатории“, Втори Подетап – Зона За Бъдещо Развитие: Оформяне На Пространство С Обхват Блок 5

С настоящата покана „София Тех Парк“ АД с ЕИК 20209976, със седалище и адрес на управление – гр. София 1784,…

X