Иновационен форум
“Джон Атанасов”

Амфитеатър

Амфитеатърът предлага:

  • 300 седящи места
  • сцена 45 кв. м.
  • нощно осветление
  • ел. захранване на седящи места
  • връзка със Зала на ниво -1 – иновационен форум “Джон Атанасов”
  • ползване на безплатен негарантиран интернет
  • осигуряване на охрана

Предстоящи събития в “Амфитеатър”