София Тех Парк

Адресът на иновациите

За нас

Първият научно-технологичен парк в България с фокус области – информационни технологии, науки за живота и зелена енергия

За София Тех Парк

Нашата цел е София Тех Парк да се превърне в престижна локация за световните, регионални и национални изследователи и иновативни компании, давайки пример за икономика на знанието в България и региона на Балканите. Приоритети в нашата работа са засилването на конкурентоспособността на науката и предприемачеството чрез подобряване на обмена на знания между академичните среди и бизнес общността, подпомагайки стартиращите компании и иновативните идеи, катализирайки процеса на комерсиализация на научните изследвания.

Компании
0

Бизнес общността на София Тех Парк са 48 компании – стартиращи, зрели, както и инвестиционни фондове.

Високотехнологични лаборатории
0

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на научно-технологичния парк, създадени с подкрепата на водещи експерти от академични институции

лева инвестиции през 2023 г.
0 млн.

Компаниите от екосистемата на София Тех Парк привлякоха само през 2023 г. инвестиции от над 9 млн. лв. за развитие на техните бизнес идеи, проекти, услуги и продукти. Част от компаниите вече успешно навлизат не само на българския пазар, но и на международните. 

Събития
0 +

София Тех Парк е домакин, организатор и партньор в организирането на над 300 събития годишно от фокус областите и в подкрепа на науката, предприемачеството, образованието, иновациите и технологиите.

квадратни метра
0

Компоненти на инфраструктурата на София Тех Парк са: Бизнес Инкубатор, Лабораторен комплекс, Иновационнен форум “Джон Атанасов”, Музей/Експериментариум, Спортен комплекс “Tech Sport”, хостел, както и отворена добре озеленена паркова среда с детска площадка, фитнес на открито

Основни дейности

Нашите основни дейности

Паркът се състои от няколко отделни звена, които са свързани помежду си със синургия, чиято цел е развитието на иновациите, технологиите, науката и предприемачеството.

Инкубатор

Детайли

Инкубаторът е място за подкрепа на стартиращия бизнес, за развитие на иновативни стоки и услуги. Той е част от иновативната екосистема на страната, партнирайки си с организации и зрели компании, които имат също свое място. Освен офис пространства компаниите могат да използват модерни конферентни зали за споделено ползване, складови помещения, зони за отдих, спорт и др. Стартиращите фирми получават подкрепа и под формата на консултации – административни, маркетингови, финансови, чрез организиране на лекции, образователни програми, участие в конференции, тематични форуми и други събития.

Лабораторен комплекс

Детайли

Лабораторният комплекс е един от основните елементи на научно-технологичния парк. Състои се от 11 високотехнологични лаборатории, създадени с подкрепата на водещи експерти от академични институции като Софийския университет “Св. Климент Охридски”, Техническия университет – София, Медицинския университет – София. Лабораториите в рамките на комплекса извършват независима и съвместна научно-изследователска дейност, резултатите от която ще бъдат широко разпространявани. Научните звена предлагат възможност за разработване на проекти на частни компании за стоки или услуги, с цел комерсиализацията им.

Експериментариум

Детайли
Сградата на Експериментариума е предназначена за музеен център на иновациите и високите технологии. Тук се намира първият у нас интерактивен детски център “ТехноМеджикЛенд”.

Иновационен форум “Джон Атанасов”

Детайли

Иновационният форум “Джон Атанасов” е мултифункционално място за събития, в което се провеждат конференции, семинари, конгреси и други мероприятия, чиято цел е да се засили диалогът между научните и бизнес общностите. Неговата функция е да улесни формирането на екосистемата в областта на трансфера на технологии и иновациите, както и да осигури подходяща среда за обмен на идеи.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни