Удължава се срокът за кандидатстване по втора отворена покана по проект DIH²

28 юни 2021

Удължава се срокът за кандидатстване по втора отворена покана по проект: “DIH²-A Pan-European Network of Robotics DIHs for Agile Production” до 15 юли 2021 г. 18:00 (CEST).

Проект DIH² стартира на 1 април 2021 г. втората си открита покана с цел да привлече две групи потребители, които да кандидатстват за безвъзмездна финансова помощ до 248 000 евро чрез обединения в консорциуми. Консорциумите могат да бъдат съставени от производствени малки и средни предприятия (брой служители под 250 души, годишен оборот по-малък или равен на 50 милиона евро), по-големи компании (брой служители под 500 и оборот под 100 млн. евро) и технологични доставчици.

Може да кандидатствате по втората отворена покана на следниялинк.

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни