Стартъпи

Инкубационна програма

Инкубационната програма е насочена към стартиращи компании, които са регистрирани в България и разработват технология и/или иновация в областта на информационните и комуникационните технологии, зелената и чистата енергия и науките за живота.

Научни консултации

Възможност за участие в проекти съвместно с Лабораторния комплекс за осъществяване на научноизследователска и развойна дейност, посредством последно поколение високо технологично оборудване, разпределено в 11 лаборатории.

Компаниите имат възможност да използват експертизата на учените и експертите, както и модерната апаратура в Лабораторния комплекс на София Тех Парк за научни изследвания, които да доведат до развитието на техните бизнес идеи, проекти, стоки или услуги и да подпомогне тяхната успешна комерсиализация.

Клубове по интереси

Клубовете по интереси към Club House са сцена за стартиращите компании и представяне на техните продукти и услуги.

София Тех Парк е инициатор на различни клубове по интереси, които чрез сътрудничество с различни клъстерни организации и партньорства развиват екосистемата от съмишленици и активни предприемачи в сферата на научно-изследователските теми: изкуствен интелект, биотехнологии, космически технологии, дронове, роботика, здравословен живот и много други.

Създадени са 15 клуба по интереси, които имат за цел да отговарят на различни проблеми и предизвикателства в търсене на решения пред предприемачите и новаторите, сред които правни въпроси, разрешаване на бизнес казуси, инвестиции, рисково финансиране, ноу-хау, дигитализация и интернационализация на стартиращия бизнес.

Клубовете по интереси към Club House са сцена за стартиращите компании и представяне на техните продукти и услуги. Портфолиото от клубове непрекъснато расте и всяка организация е добре дошла да основе свой клуб. Повече информация може да намерите на www.groworking.space

Споделени и индивидуални офис пространства

Бизнес Инкубатора на София Тех Парк предлага офисни пространства от индивидуален и от споделен тип. В сградата се намира споделеното работно пространство Groworking, където компаниите имат възможност да разработват технологии и управляват ноу-хау проекти с R&D стойност от ново поколение.

Инвестиции

София Тех Парк има установени партньорства с локални и международни фондове за рискови инвестции, клубове на ангели-инвеститори, клъстерни организации, акселератори и организации подпомагащи иновативните бизнес модели и развитието на технологиите, сред които Innovation Starter BoxNeveqTech Tour GlobalICT Cluster BulgariaAutomotive Cluster BulgariaITCEEndeavour Bulgaria