Обществени поръчки СНИРД

08 септември 2021

Покана за представяне на оферти за участие в процедура

08 септември 2021

ОБЯВА от СНИРД ЮЛНЦ за набиране на оферти за извършване на финансов одит на дружеството за 2021 г.

19 август 2021

Покана за представяне на оферти по процедура с предмет: „Публичност, реклама, рекламни материали и организиране на събития, в две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – „Рекламни услуги“ и Обособена позиция № 2 – „Услуги, свързани с организиране на събития“, по проект „Entrepreneurship innovation encouragement”, финансиран по Програма за сътрудничество „ИНТЕРРЕГ V-A Гърция – България 2014-2020 г.“, чрез Европейски фонд за регионално развитие съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № B6.3a.20/15.04.2021г.“ и съфинансиран от Националния бюджет на Република България съгласно договор № РД-02-29-136/14.07.2021г.”

Запишете се за бюлетина ни