Архив на процедури по ЗОП

Финансиране на научноизследователски проекти, разработвани от ръководители на лаборатории, собственост на „София Тех Парк“ АД и предоставени за ползване на СНИРД

ПОКАНА

Уважаеми Ръководители на лаборатории в Лабораторен комплекс на „Научно-технологичен парк – гр. София“,
Във връзка с решение на Съвета на директорите на „София Тех Парк“ АД Ви каним да участвате в ПРОЦЕДУРА ЗА ФИНАНСИРАНЕ ОТ СТРАНА НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД (СТП) НА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ПРОЕКТИ, РАЗРАБОТВАНИ ОТ РЪКОВОДИТЕЛИ НА ЛАБОРАТОРИИ, СОБСТВЕНОСТ НА „СОФИЯ ТЕХ ПАРК“ АД И ПРЕДОСТАВЕНИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА СДРУЖЕНИЕ ЗА НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА И РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ (СНИРД).
Срок за подаване на проектните предложения: 17.00 часа на 30.11.2017г.
Проектните предложения, придружени с изискуемите документи съгласно Процедурата, се представят на адрес: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ № 111Ж, ет. 2, всеки работен ден от 9.00ч. до 17.00 ч.
За допълнителна информация:
Михаил Илиев: тел.: 0889 900 614, e-mail: m.iliev@sofiatech.bg
Виолета Атанасова: тел: 0889 900628, email: v.atanasova@sofiatech.bg

Приложение № 1 – Процедура за финансиране на научноизследователски проекти;
Приложение № 2 – Проект на Договор за финансиране на научноизследователски проекти.

Не може да намерите това което търсите?

Ние сме тук за да ви помогнем.