Национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“

10 април 2023 14:00 – 17:00

Министерството на иновациите и растежа организира Национална среща „Индустриалните зони – растеж за общините и регионите“ на 10 април (понеделник) 2023 г. от 14:00 ч. в София Тех Парк. На то са поканени всички областни управители и кметове на общини в България.

то е във връзка с предстоящото кандидатстване по една от най-важните процедури от Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) – за развитие на индустриалните зони и паркове (Програма за публична подкрепа за развитието на индустриалните райони, паркове и подобни територии и за привличане на инвестиции (“AttractInvestBG“).

На срещата експерти от различни структури в системата на министерството ще запознаят местната власт с възможностите да се подкрепят регионите и общините по предстоящите програми и процедури. Ще присъстват вицепремиерът по управление на европейските средства Атанас Пеканов, Фондът на фондовете, Българската банка за развитие, Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ЕФК), Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия, Дирекция „Инструменти за икономически растеж“ и представители на Българската агенция за инвестиции.

Повече информация: https://www.mig.government.bg/vodestha-novina/ministar-pulev-kani-na-10-april-oblastni-upraviteli-i-kmetove-na-forum-za-finansirane-na-industrialnite-zoni-i-parkove/

Тип на събитието:

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни