Инкубатор

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Бъдещето работи тук…

Инкубаторът на София Тех Парк е мястото, където иновативни стартиращи компании срещат възможности да разработват своите продукти, услуги и прототипи в трите основни области на науката в парка – информационни технологии, науки за живота и зелени енергии.

За стартиращите компании София Тех Парк също е и домакин на акселераторски програми и фондове за рискови инвестиции (Venture Capital Funds), които подпомагат и инвестират в развитие на идеите и превръщането им в готови решения за пазара.

Компаниите могат да извършват тяхната развойна дейност благодарение на технологиите в Лабораторния комплекс, което дава уникална синергия и възможности за развитие на идеите и чрез партньорствата, които София Тех Парк има с водещи университети  и учени.

 

 

27 компании развиват дейност в Инкубатора

В момента 27 високотехнологични компании, от които 14 стартъпа, работят и развиват свои иновативни бизнес идеи в офис площите на София Тех Парк. Членове на Инкубатора са фирми, които предлагат IТ услуги, софтуерни иновации в различни области – сигурност, биотехнологии, създават нови продукти, разработват нови материали и др. Тук са и утвърдени организации като мрежата за рискови инвеститори Tech Tour, Аутомотив Клъстер България, Център за споделени услуги на Световната банка и други.

Стартиращите компании не само използват офис площите, но и имат достъп до услуги, които ще подпомагат тяхното развитие – правни, счетоводни, маркетингови, административни, рекламни, съдействие при кандидатстване за финансиране по програми, от различни институции и организации.

1
Стартъпа
1000
m2 офиси
10
Компании
1
пространства за споделено ползване

Groworking

Споделеното офис пространство на София Тех Парк – Groworking, разполага с 35+ работни места предназначени за стартиращи компании, новатори, изследователи и предприемачи. Надяваме се удобствата, които сме създали, да дадат възможност на работещите да развият идеите си в успешни иновативни начинания. На разположение на стартъпите и развиващите се технологични екипи са зони за екипна работа, зони за почивка и хранене, конферентни зали с модерно оборудване и други съпътстващи услуги.

За резервации и повече информация  www.groworking.space

Club House

Пространството за събития Club House е част от Groworking. Мултифункционалната компактна зала разполага с аудио и видео оборудване с озвучаване 9.1 Dolby Atmos ® и предоставя възможност за организиране на събития в областта на ИКТ, науките за живота и зелените енергии. Club House е мястото за създаване на клубове по интереси като вече 6 клуба си взаимодействат в различни инициативи и партньорства.

За повече информация  www.groworking.space

Ползи

rocket

Синергия с други стартъпи

lab

Директен достъп до лаборатории

edu

Иновативна среда

Пишете ни

X