Български компании кандидатстват за участие в мрежата на DIH²

18 септември 2020

Български компании са кандидатствали за включване в новосъздадената мрежа от иновационни центрове по проекта DIH². София Тех Парк отправи покана за присъединяване към мрежата през юни месец 2020 г., като срокът за подаване на документи приключи на 31 август. , като от българска страна 2 (две) организации са подали формуляр за кандидатстване. След административна и техническа проверка на документите на кандидатите ще бъдат избрани организации, които да станат част от мрежата на DIH2. Доставчиците на услуги (външните DIHs) ще могат да получат до 10 хил. евро след валидиране на предоставените услуги. В проекта можеха да участват юридически лица, представляващи съществуващи иновационни центрове, които са доставчици на услуги. Избраните нови DIHs ще работят в тясно сътрудничество с един от утвърдените DIH, който вече е член на мрежата. Ще бъде избран само един външен DIH за всяка страна от ЕС.

Проектът DIH² ще подкрепи до 144 външни DIHsс почти 1,4 млн. евро безвъзмездно финансиране и възможност за присъединяване към мрежата чрез 3 отворени покани. При първата отворена покана ще бъдат избрани до 26 външни DIHs с финансиране до 10000 евро всеки. Избраните DIHs ще станат част от мрежата на DIH².

Какво е DIH²

Водеща партньор в проекта DIH² е финландската Teknologian tutkimuskeskus VTT. Консорциумът се състои от мрежа от 26 цифрови иновационни хъба и цели да достигне до над 170 цифрови иновационни центъра (DIHs) до 2020 година. Целта на DIH² е да изгради устойчива общоевропейска мрежа, която да улесни обмена на знания и технологии между цифровите иновационни центрове по отношение на роботиката. DIH ще улеснят усвояването на най-новите технологии в областта на роботизираните решения в рамките на Европейския съюз. По време на програмата ще бъдат избрани 26 консорциума, които ще провеждат експерименти в програмата за трансфер на технологии (TTE).

Project Website: http://www.dih-squared.eu/

Call for Offers application website: https://dih2-external.fundingbox.com/

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни