DIH² стартира първа сесия за финансиране на технологичен трансфер и производствени решения в областта на роботиката

20 август 2019

Проектът DIH² стартира първата си сесия, в която могат да кандидатстват за финансиране консорциуми от малки и средни предприятия, които работят в областта на технологичния трансфер и производството в областта на роботиката.
Проектът на Европейската комисия, част от програмата „Хоризонт 2020“, ще разпредели до 248 000 евро на консорциуми, състоящи се от доставчици на технологии и производствени малки и средни предприятия (МСП) и Mid-Cap компании, които да им позволят да усвоят свързана с роботиката технология.

DIH² е общоевропейска мрежа от 26 дигитални иновационни центрове (DIHs) за гъвкаво производство, която стартира на 1 юли 2019 г. първата си открита покана. Европейският проект ще инвестира близо 3 милиона евро в рамките на следващите 8 месеца.

Процедурата предвижда да бъдат селектирани 13 консорциума. Всеки от тях трябва да има минимум 3-ма членове и да включва доставчик на технологии (например стартираща компания, МСП, изследователска организация, център за компетентност или друг тип доставчик на технологии) и производствено МСП или Mid-Cap компания.

Въпреки че досега много големи производители са разработили вътрешни технологии, за да оптимизират производство си, все още те са изправени пред значителни предизвикателства в автоматизацията на своите процеси и не са в състояние бързо да реагират и да се адаптират към промените на пазара и нуждите на клиентите. Основните бариери пред оптимизацията на производството са липсата на знания и икономическите ограничения.

Първата покана на DIH² има за цел да премахне тези бариери и да даде възможност на МСП и Mid-Cap компаниите да подобрят сътрудничеството си с доставчиците на технологии, с които да интегрират решения в областта на роботиката и да направят производствата по-гъвкави.

Кой може да кандидатства?
За финансиране по проекта могат да кандидатстват доставчиците, специализирани в трансфер на технологии или интеграция на системи към крайни потребители. Те могат да се състоят от системни интегратори, изследователски и технологични организации, дигитални иновационни хъбове, стартиращи компании и МСП.

Кандидати могат да бъдат производствени МСП или Mid-Cap компании (организации с брой служители под 500 и оборот под 100 млн. евро).

Първа фаза на сесията
През първата фаза на сесията производствените МСП, Mid-Cap компании и доставчици на технологии могат да кандидатстват самостоятелно между 1 юли 2019 г. и 31 октомври 2019 г. чрез формата за регистрация (на линка по-долу).

10 от подалите документи компании на местно ниво от всяка категория (доставчици на технологии и МСП / Mid-Caps компании) ще бъдат избрани за участие в едно от 26 -те събития, които ще се проведат в цяла Европа. Общо по проекта на този етап ще бъдат селектирани 520 компании от различните държави, участнички в проекта.

Всеки от участниците ще получи по 1000 евро и ще има възможност да сформира консорциум с други компании и продължи участието си в конкурса.

Консорциумите ще получат съдействие от един от 26-те DIH-а, за да подготвят своето заявление за втория етап на открития конкурс.

Компаниите, които не са участвали на първия етап от надпреварата, могат да кандидатстват по време на втория етап, но нямат право на подкрепа при подготовката на кандидатурата си.

Втората фаза на сесията
Заявленията за втората фаза трябва да бъдат подадени (от консорциуми състоящи се от 2-ма до 3-ма членове) между 3 декември 2019 г. и 27 февруари 2020 г. 26 от кандидатурите ще бъдат избрани и ще получат мини финансиране от 1000 евро за участие в Jury Day.

По време на Jury Day ще бъдат селектирани 13 консорциума за крайни бенефициенти по програмата DIH² и те ще получат финансиране до 246 000 евро допълнително, както и подкрепа под формата на услуги за трансфер на технологии.

За DIH²:

DIH² е мрежа от 26 европейски дигитални центъра за иновации (DIHs). Целта е тази мрежа да се разрастне до над 170 DIH-а до 2022 г. Водеща компания в проекта е финландската Teknologian tutkimuskeskus VTT, като мрежата има общо 37 европейски партньора.

София Тех Парк е партньор и бенефициент в проект DIH² чрез научните звена- Лаборатория по Изкуствен интелект, Микронанолаб, Лаборатория по киберсигурност, Лаборатория 3Д и бързо прототипиране.

Крайната цел на DIH² е да създаде устойчива мрежа от хъбове, осигурена със средства и процедури, които подпомагат комерсиализацията и широкото внедряване на гъвкаво производство в МСП / Mid-Caps компании.

DIH² предлага редица ползи:

  • Обща отворена платформа за гъвкаво производство, която да обслужва нуждите на всяко МСП чрез избиране и внедряване на набор от базирани на роботиката стандартни средства .
  • Платформа за технологичен трансфер, която да осигурява най-висок клас опит в технологичния трансфер.
  • Място от типа на one-stop-shop за МСП с достъп до първокласни технически и нетехнически услуги. Програма за корпоративно спонсорство, подпомагаща DIHs във връзката с доставчици и системни интегратори.

DIH² стартира своята първа сесия на 1-ви юли 2019 г. и има за цел да достигне две групи, свързани с производството:

  • Доставчици на технологии
  • Производствени МСП или Mid-Cap компании

Проектът DIH² е финансиран от Европейската комисия по програма „Хоризонт 2020“ съгласно споразумение 824964.

Ако сте стартиращa компания, МСП или изследователска организация в производствената сфера или работите върху решения в областта на роботиката за компании, кандидатствайте сега на адрес: http://bit.ly/2YTkmyp

Краен срок за кандидатстване: 31 октомври 2019 г.

Повече информация можете да намерите на уебсайт:

http://www.dih-squared.eu

The DIH2 Open Call Website

The Guide for Applicants

Запишете се за бюлетина ни

Запишете се за бюлетина ни